ترجمه همزمان به عربی – دارالترجمه عربی آدونیس

دارالترجمه رسمی آدونیس
ترجمه رسمی انگلیسی – دارالترجمه رسمی انگلیسی آدونیس
نوامبر 11, 2018
ترجمه فوری عربی – دارالترجمه عربی آدونیس
نوامبر 11, 2018
دارالترجمه رسمی آدونیس

ترجمه همزمان به عربی ، ترجمه شفاهی به عربی، ترجمه حضوری به عربی ، اعزام مترجم همزمان عربی ، دارالترجمه رسمی عربی آدونیس، دکتر عباس نوروزپور مترجم رسمی عربی به شماره پروانه 1065 و رتبه 1 آزمون دکتری سال 1392ش.

برای ترجمه حضوری و همزمان نشست های تجاری خود با تجار عرب زبان با ما تماس بگیرید.