نرخنامه

نوامبر 12, 2018

نرخنامه ترجمه رسمی عربی و سایر زبان ها

اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی ( فنی ) قوه قضائیه به منظور یکسان سازی تعرفه ترجمه رسمی در تمامی دارالترجمه ها، بر اساس ماده ۵۳ آئین نامه اجرایی “قانون […]