ترجمه رسمی عربی – دارالترجمه رسمی عربی آدونیس

ترجمه فوری عربی – دارالترجمه عربی آدونیس
نوامبر 11, 2018
تماس با دارالترجمه آدونیس
نوامبر 11, 2018
دارالترجمه رسمی آدونیس

ترجمه رسمی اسناد و مدارک به عربی

دارالترجمه رسمی عربی. دارالترجمه عربی آدونیس (دکتر عباس نوروزپور مترجم رسمی عربی): ترجمه رسمی عربی اسناد (عربی به فارسی و فارسی به عربی) در دارالترجمه رسمی آدونیس.

ترجمه رسمی عربی شامل ترجمه کلیه انواع اسناد و مدارک ذیل می شود:

ترجمه رسمی ریز نمرات دبیرستان به عربی

ترجمه رسمی ریز نمرات پیش دانشگاهی به عربی

ترجمه رسمی ریز نمرات دانشگاه به عربی

ترجمه رسمی کارت شناسایی به عربی

ترجمه رسمی کارت معافیت به عربی

ترجمه رسمی کارت ملی به عربی

ترجمه رسمی شناسنامه به عربی

ترجمه رسمی ابلاغیه به عربی

ترجمه رسمی اخطاریه قضایی به عربی

ترجمه رسمی برگه مرخصی به عربی

ترجمه رسمی توصیه نامه تحصیلی به عربی

ترجمه رسمی جواز اشتغال به کار به عربی

ترجمه رسمی حکم بازنشستگی به عربی

ترجمه رسمی دفترچه بیمه به عربی

ترجمه رسمی دیپلم (گواهی نامه پایان تحصیلات متوسطه) به عربی

ترجمه رسمی گواهی نامه پایان تحصیلات پیش دانشگاهی به عربی

ترجمه رسمی ریز نمرات دبستان به عربی

ترجمه رسمی ریز نمرات راهنمایی به عربی

ترجمه رسمی سند تلفن همراه به عربی

ترجمه رسمی فیش مستمری به عربی

ترجمه رسمی کارت بازرگانی هوشمند به عربی

ترجمه رسمی کارت عضویت نظام مهندسی به عربی

ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی به عربی

ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون به عربی

ترجمه رسمی کارت پایان خدمت به عربی

ترجمه رسمی گزارش ورود و خروج از کشور به عربی

ترجمه رسمی گواهی اشتغال به تحصیل به عربی

ترجمه رسمی گواهی تجرد، تولد، فوت به عربی

ترجمه رسمی گواهینامه رانندگی به عربی

ترجمه رسمی گواهی ریز نمرات دانشگاهی به عربی

ترجمه رسمی گواهی عدم خسارت خودرو به عربی

ترجمه رسمی گواهی عدم سوء پیشینه به عربی

ترجمه رسمی گذرنامه به عربی

ترجمه رسمی روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات  به عربی

ترجمه رسمی اساسنامه ثبت شرکت ها به عربی

ترجمه رسمی اوراق مشارکت و اوراق قرضه به عربی

ترجمه رسمی قبض مالیات به عربی

ترجمه رسمی قبض پرداخت بیمه به عربی

ترجمه رسمی قبض آب به عربی

ترجمه رسمی قبض برق به عربی

ترجمه رسمی قبض تلفن به عربی

ترجمه رسمی برگ تشخیص مالیات، مالیات قطعی به عربی

ترجمه رسمی برگ آزمایش پزشکی به عربی

ترجمه رسمی برگ جلب، احضاریه به عربی

ترجمه رسمی برگ سابقه بیمه تأمین اجتماعی به عربی

ترجمه رسمی پروانه دائم پزشکی به عربی

ترجمه رسمی پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی به عربی

ترجمه رسمی پروانه نشر و انتشارات به عربی

ترجمه رسمی پروانه وکالت به عربی

ترجمه رسمی پرینت های بانکی به عربی

ترجمه رسمی تقدیر نامه و لوح سپاس ، حکم قهرمانی به عربی

ترجمه رسمی ثبت علائم تجاری ، ثبت اختراع به عربی

ترجمه رسمی جواز دفن به عربی

ترجمه رسمی جواز کسب به عربی

ترجمه رسمی ریز مکالمات تلفن به عربی

ترجمه رسمی سر فصل دروس به عربی

ترجمه رسمی سند وسائط نقلیه سبک به عربی

ترجمه رسمی فیش حقوقی به عربی

ترجمه رسمی فیش مستمری به عربی

ترجمه رسمی کارت مباشرت به عربی

ترجمه رسمی کارت توصیفی ابتدائی به عربی

ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار به عربی

ترجمه رسمی گواهی بانکی یا سپرده بانکی به عربی

ترجمه رسمی گواهی پایان تحصیلات (دانشنامه) کاردانی به عربی

ترجمه رسمی گواهی پایان تحصیلات (دانشنامه) کارشناسی به عربی

ترجمه رسمی گواهی پایان تحصیلات (دانشنامه) کارشناسی ارشد به عربی

ترجمه رسمی گواهی پایان تحصیلات (دانشنامه) دکترا به عربی

ترجمه رسمی گواهی فنی و حرفه ای به عربی

ترجمه رسمی انواع گواهی  به عربی

ترجمه رسمی لیست بیمه کارکنان کوچک به عربی

ترجمه رسمی حکم افزایش حقوق، حکم بازنشستگی به عربی

ترجمه رسمی آگهی تأسیس (ثبت شرکت ها ، روزنامه رسمی) به عربی

ترجمه رسمی اجاره نامه ، بنچاق و صلح نامه محضری به عربی

ترجمه رسمی بیمه شخص ثالث ، قرارداد بیمه به عربی

ترجمه رسمی ترازنامه شرکت ها، اظهار نامه مالیاتی به عربی

ترجمه رسمی پروانه پایان کار ساختمان به عربی

ترجمه رسمی پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان به عربی

ترجمه رسمی پروانه مهندسی به عربی

ترجمه رسمی حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی به عربی

ترجمه رسمی دفترچه بازرگانی به عربی

ترجمه رسمی قرارداد استخدامی به عربی

ترجمه رسمی کارت شناسایی کارگاه به عربی

ترجمه رسمی گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی  به عربی

ترجمه رسمی گواهی حصر وراثت به عربی

ترجمه رسمی لیست بیمه کارکنان بزرگ به عربی

ترجمه رسمی مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری به عربی

ترجمه رسمی موافقت اصولی به عربی

ترجمه رسمی دفترچه وکالت به عربی

ترجمه رسمی اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، استشهادنامه، اقرارنامه) به عربی

ترجمه رسمی بارنامه به عربی

ترجمه رسمی برگ آزمایش پزشکی به عربی

ترجمه رسمی برگ سبز گمرکی به عربی

ترجمه رسمی برگ نظریه کارشناسی ملک به عربی

ترجمه رسمی پروانه بهره برداری به عربی

ترجمه رسمی جواز تأسیس به عربی

ترجمه رسمی سند ازدواج یا رونوشت آن به عربی

ترجمه رسمی سند وسائط نقلیه سنگین به عربی

ترجمه رسمی سند مالکیت (دفترچه ای) به عربی

ترجمه رسمی قیم نامه به عربی

ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار یا شرح وظایف به عربی

ترجمه رسمی مالیات بر ارث به عربی

ترجمه رسمی وکالتنامه به عربی

ترجمه رسمی اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت نامه به عربی

ترجمه رسمی اوراق قضایی (دادنامه، رأی دادگاه، پرونده حقوقی) به عربی

ترجمه رسمی سند طلاق یا رونوشت آن به عربی

ترجمه رسمی قرارداد به عربی