ترجمه رسمی انگلیسی – دارالترجمه رسمی انگلیسی آدونیس

دارالترجمه رسمی آدونیس
ترجمه ترکی استانبولی – دارالترجمه آدونیس
نوامبر 11, 2018
دارالترجمه رسمی آدونیس
ترجمه همزمان به عربی – دارالترجمه عربی آدونیس
نوامبر 11, 2018
دارالترجمه رسمی آدونیس

دارالترجمه رسمی آدونیس

دارالترجمه رسمی انگلیسی. دارالترجمه انگلیسی آدونیس، ترجمه رسمی انگلیسی اسناد (انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی) در دارالترجمه رسمی آدونیس.

ترجمه رسمی انگلیسی شامل ترجمه کلیه انواع اسناد و مدارک ذیل می شود:

ترجمه رسمی ریز نمرات دبیرستان به انگلیسی

ترجمه رسمی ریز نمرات پیش دانشگاهی به انگلیسی

ترجمه رسمی ریز نمرات دانشگاه به انگلیسی

ترجمه رسمی کارت شناسایی به انگلیسی

ترجمه رسمی کارت معافیت به انگلیسی

ترجمه رسمی کارت ملی به انگلیسی

ترجمه رسمی شناسنامه به انگلیسی

ترجمه رسمی ابلاغیه به انگلیسی

ترجمه رسمی اخطار قضایی به انگلیسی

ترجمه رسمی برگه مرخصی به انگلیسی

ترجمه رسمی توصیه نامه تحصیلی به انگلیسی

ترجمه رسمی جواز اشتغال به کار به انگلیسی

ترجمه رسمی حکم بازنشستگی به انگلیسی

ترجمه رسمی دفترچه بیمه به انگلیسی

ترجمه رسمی دیپلم (گواهی نامه پایان تحصیلات متوسطه) به انگلیسی

ترجمه رسمی گواهی نامه پایان تحصیلات پیش دانشگاهی به انگلیسی

ترجمه رسمی ریز نمرات دبستان به انگلیسی

ترجمه رسمی ریز نمرات راهنمایی به انگلیسی

ترجمه رسمی سند تلفن همراه به انگلیسی

ترجمه رسمی فیش مستمری به انگلیسی

ترجمه رسمی کارت بازرگانی هوشمند به انگلیسی

ترجمه رسمی کارت عضویت نظام مهندسی به انگلیسی

ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی به انگلیسی

ترجمه رسمی کارت واکسیناسیون به انگلیسی

ترجمه رسمی کارت پایان خدمت به انگلیسی

ترجمه رسمی گزارش ورود و خروج از کشور به انگلیسی

ترجمه رسمی گواهی اشتغال به تحصیل به انگلیسی

ترجمه رسمی گواهی تجرد، تولد، فوت به انگلیسی

ترجمه رسمی گواهینامه رانندگی به انگلیسی

ترجمه رسمی گواهی ریز نمرات دانشگاهی به انگلیسی

ترجمه رسمی گواهی عدم خسارت خودرو به انگلیسی

ترجمه رسمی گواهی عدم سوء پیشینه به انگلیسی

ترجمه رسمی گذرنامه به انگلیسی

ترجمه رسمی روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات به انگلیسی

ترجمه رسمی اساسنامه ثبت شرکت ها به انگلیسی

ترجمه رسمی اوراق مشارکت و اوراق قرضه به انگلیسی

ترجمه رسمی قبض مالیات به انگلیسی

ترجمه رسمی قبض پرداخت بیمه به انگلیسی

ترجمه رسمی قبض آب به انگلیسی

ترجمه رسمی قبض برق به انگلیسی

ترجمه رسمی قبض تلفن به انگلیسی

ترجمه رسمی برگ تشخیص مالیات، مالیات قطعی به انگلیسی

ترجمه رسمی برگ آزمایش پزشکی به انگلیسی

ترجمه رسمی برگ جلب، احضاریه به انگلیسی

ترجمه رسمی برگ سابقه بیمه تأمین اجتماعی به انگلیسی

ترجمه رسمی پروانه دائم پزشکی به انگلیسی

ترجمه رسمی پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی به انگلیسی

ترجمه رسمی پروانه نشر و انتشارات به انگلیسی

ترجمه رسمی پروانه وکالت به انگلیسی

ترجمه رسمی پرینت های بانکی به انگلیسی

ترجمه رسمی تقدیر نامه و لوح سپاس ، حکم قهرمانی به انگلیسی

ترجمه رسمی ثبت علائم تجاری ، ثبت اختراع به انگلیسی

ترجمه رسمی جواز دفن به انگلیسی

ترجمه رسمی جواز کسب به انگلیسی

ترجمه رسمی ریز مکالمات تلفن به انگلیسی

ترجمه رسمی سر فصل دروس به انگلیسی

ترجمه رسمی سند وسائط نقلیه سبک به انگلیسی

ترجمه رسمی فیش حقوقی به انگلیسی

ترجمه رسمی فیش مستمری به انگلیسی

ترجمه رسمی کارت مباشرت به انگلیسی

ترجمه رسمی کارت توصیفی ابتدائی به انگلیسی

ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار به انگلیسی

ترجمه رسمی گواهی بانکی یا سپرده بانکی به انگلیسی

ترجمه رسمی گواهی پایان تحصیلات (دانشنامه) کاردانی به انگلیسی

ترجمه رسمی گواهی پایان تحصیلات (دانشنامه) کارشناسی به انگلیسی

ترجمه رسمی گواهی پایان تحصیلات (دانشنامه) کارشناسی ارشد به انگلیسی

ترجمه رسمی گواهی پایان تحصیلات (دانشنامه) دکترا به انگلیسی

ترجمه رسمی گواهی فنی و حرفه ای به انگلیسی

ترجمه رسمی انواع گواهی به انگلیسی

ترجمه رسمی لیست بیمه کارکنان کوچک به انگلیسی

ترجمه رسمی حکم افزایش حقوق، حکم بازنشستگی به انگلیسی

ترجمه رسمی آگهی تأسیس (ثبت شرکت ها ، روزنامه رسمی) به انگلیسی

ترجمه رسمی اجاره نامه ، بنچاق و صلح نامه محضری به انگلیسی

ترجمه رسمی بیمه شخص ثالث ، قرارداد بیمه به انگلیسی

ترجمه رسمی ترازنامه شرکت ها، اظهار نامه مالیاتی به انگلیسی

ترجمه رسمی پروانه پایان کار ساختمان به انگلیسی

ترجمه رسمی پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان به انگلیسی

ترجمه رسمی پروانه مهندسی به انگلیسی

ترجمه رسمی حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی به انگلیسی

ترجمه رسمی دفترچه بازرگانی به انگلیسی

ترجمه رسمی قرارداد استخدامی به انگلیسی

ترجمه رسمی کارت شناسایی کارگاه به انگلیسی

ترجمه رسمی گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی به انگلیسی

ترجمه رسمی گواهی حصر وراثت به انگلیسی

ترجمه رسمی لیست بیمه کارکنان بزرگ به انگلیسی

ترجمه رسمی مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری به انگلیسی

ترجمه رسمی موافقت اصولی به انگلیسی

ترجمه رسمی دفترچه وکالت به انگلیسی

ترجمه رسمی اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، استشهادنامه، اقرارنامه) به انگلیسی

ترجمه رسمی بارنامه به انگلیسی

ترجمه رسمی برگ آزمایش پزشکی به انگلیسی

ترجمه رسمی برگ سبز گمرکی به انگلیسی

ترجمه رسمی برگ نظریه کارشناسی ملک به انگلیسی

ترجمه رسمی پروانه بهره برداری به انگلیسی

ترجمه رسمی جواز تأسیس به انگلیسی

ترجمه رسمی سند ازدواج یا رونوشت آن به انگلیسی

ترجمه رسمی سند وسائط نقلیه سنگین به انگلیسی

ترجمه رسمی سند مالکیت (دفترچه ای) به انگلیسی

ترجمه رسمی قیم نامه به انگلیسی

ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار یا شرح وظایف به انگلیسی

ترجمه رسمی مالیات بر ارث به انگلیسی

ترجمه رسمی وکالتنامه به انگلیسی

ترجمه رسمی اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت نامه به انگلیسی

ترجمه رسمی اوراق قضایی (دادنامه، رأی دادگاه، پرونده حقوقی) به انگلیسی

ترجمه رسمی سند طلاق یا رونوشت آن به انگلیسی

ترجمه رسمی قرارداد به انگلیسی