دسته‌بندی نشده

نوامبر 10, 2021
عکس به باباش رفته

اصطلاح “به باباش رفته” به عربی

از جمله نکات مهم در ترجمه عربی به ویژه ترجمه شفاهی عربی یا ترجمه همزمان عربی، آشنایی مترجم عربی با اصطلاحات و تعابیر در زبان عربی […]
مارس 24, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی اوراق محضری به عربی

هزینه ترجمه رسمی اوراق محضری (شامل تعهدنامه، رضایتنامه، استشهادنامه و اقرارنامه) به عربی بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه […]
نوامبر 11, 2018
دارالترجمه رسمی آدونیس

خدمات دفتر ترجمه رسمی عربی آدونیس

خدمات دفتر ترجمه رسمی عربی آدونیس ترجمه اسناد احوال شخصیه ترجمه گذرنامه ترجمه کارت پایان خدمت و معافیت ترجمه گواهی ولادت ترجمه گواهی تجرد ترجمه گواهی […]