اخبار دارالترجمه رسمی عربی آدونیس

آوریل 20, 2019
ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار به عربی

ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف به عربی

هزینه ترجمه رسمی گواهی اشتغال به کار بدون شرح وظایف به عربی بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، […]
آوریل 20, 2019
ترجمه رسمی گواهی سپرده به عربی

ترجمه رسمی گواهی سپرده به عربی / ترجمه رسمی گواهی بانکی به عربی

هزینه ترجمه رسمی گواهی سپرده (گواهی بانکی) به عربی بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، هزینه ترجمه […]
آوریل 20, 2019
ترجمه رسمی دانشنامه به عربی

ترجمه رسمی دانشنامه به عربی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا)

هزینه ترجمه رسمی دانشنامه به عربی (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا)  بر طبق نرخنامه ترجمه رسمی سال 97 صادره از اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه، […]
آوریل 20, 2019
ترجمه رسمی گواهی فنی و حرفه ای به عربی

ترجمه رسمی گواهی فنی و حرفه ای به عربی

شرایط ترجمه رسمی گواهی فنی و حرفه ای به عربی گواهی‌های صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای: گواهینامه‌های مهارت فنی و حرفه‌ای صادره از سازمان فنی و […]