اخبار دارالترجمه رسمی عربی آدونیس

مارس 26, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی لیست بیمه کارکنان به عربی

شرایط ترجمه رسمی لیست بیمه کارکنان به عربی لیست بیمه کارکنان شرکت‌ها همراه با برگه پرداخت حق بیمه فصل یا ماه خاص با مهر و امضای شعبات سازمان […]
مارس 25, 2019
http://adonistranslation.com

اعلام نتایج آزمون جذب مترجمان رسمی قوه قضائیه

بر اساس اطلاعیه منتشر شده از سوی سامانه سنام (سامانه نرم افزاری اسناد و امور مترجمان) وابسته به اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه […]
مارس 24, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی اجاره نامه به عربی

شرایط ترجمه رسمی اجاره نامه به عربی الف) اصل بیع‌نامه یا قرارداد خرید و فروش و اجاره‌نامه‌هایی که از سوی دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد قابل ترجمه […]
مارس 24, 2019
http://adonistranslation.com

ترجمه رسمی مبایعه نامه به عربی

شرایط ترجمه رسمی مبایعه نامه به عربی الف) اصل بیع‌نامه یا قرارداد خرید و فروش و اجاره‌نامه‌هایی که از سوی دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد قابل ترجمه […]