هزینه ترجمه رسمی عربی – نرخنامه 1400

دکتر عباس نوروزپور
کارگاه آموزش لهجه مصری – دکتر عباس نوروزپور
نوامبر 11, 2018
دکتر عباس نوروزپور
رزومه دکتر عباس نوروزپور – مترجم رسمی عربی
ژانویه 6, 2019

هزینه ترجمه رسمی مدارک به زبان عربی (نرخنامه 1400)

نرخنامه ترجمه رسمی مدارک که به ریز آن در ادامه اشاره خواهیم کرد تنها شامل هزینه ای می شود که مترجم رسمی عربی بابت ترجمه رسمی مدارک به زبان عربی دریافت می کند و شامل هزینه های دیگر یعنی هزینه تمبر دادگستری، هزینه پلمپ، هزینه نماینده، هزینه تایید وزارت امور خارجه و هزینه تایید سفارت نمی شود.

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی عربی به فارسی ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم) : 22,000+ هر درس 900 تومان

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی عربی به فارسی ریزنمرات دانشگاه (هرترم) : 24,000+ هر درس 900 تومان

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی عربی به فارسی کارت شناسایی : 36,000 تومان

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی عربی به فارسی کارت ملی : 36,000 تومان

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی عربی به فارسی کارت معافیت : 36,000 تومان

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی عربی به فارسی شناسنامه : 42,000 تومان

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی عربی به فارسی وقایع شناسنامه (هر واقعه ازدواج، طلاق یا فوت همسر یا مشخصات هر یک از فرزندان، فوت) : 6,000 تومان

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی عربی به فارسی ابلاغیه ، اخطار قضایی : 48,000+ هر سطر متن 3,600 تومان

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی عربی به فارسی برگه مرخصی : 48,000 تومان

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی عربی به فارسی توصیه نامه تحصیلی(بعد از تحصیلات سوم راهنمایی) : 44,000+ هر سطر متن1,800 تومان

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی عربی به فارسی جواز اشتغال به کار : 44,000+ هر سطر متن 1,800 تومان

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی عربی به فارسی حکم بازنشستگی : 44,000+ هر سطر توضیحات 1,800 تومان

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی عربی به فارسی دفترچه بیمه : 50,000 تومان

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی عربی به فارسی دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی : 50,000 تومان

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی عربی به فارسی ریزنمرات دبستان ، راهنمایی(هرسال) : 44,000+ هر درس 900 تومان

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی عربی به فارسی سند تلفن همراه : 48,000 تومان

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی عربی به فارسی فیش مستمری : 44,000+ هر آیتم 600 تومان

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی عربی به فارسی کارت بازرگانی هوشمند : 48,000 تومان

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی عربی به فارسی کارت عضویت نظام مهندسی : 48,000 تومان

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی عربی به فارسی کارت نظام پزشکی : 48,000 تومان

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی عربی به فارسی کارت واکسیناسیون : 44,000+ هر نوبت تزریق 600 تومان

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی عربی به فارسی کارت پایان خدمت : 48,000 تومان

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی عربی به فارسی گزارش ورود و خروج از کشور : 44,000+ هر تردد 900 تومان

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی عربی به فارسی گواهی اشتغال به تحصیل : 44,000+ هر سطر متن 1,800 تومان

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی عربی به فارسی گواهی تجرد : 48,000 تومان

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی غربی به فارسی گواهی تولد : 48,000 تومان

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی عربی به فارسی گواهی فوت (گواهی وفات) : 48,000 تومان

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی عربی به فارسی گواهینامه رانندگی : 48,000 تومان

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی عربی به فارسی گواهی ریز نمرات دانشگاهی : 44,000+ هر سطر توضیحات 3,000 تومان

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی عربی به فارسی گواهی عدم خسارت خودرو : 44,000+ هر سطر متن 3,000 تومان

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی غربی به فارسی

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی غربی به فارسی

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی غربی به فارسی

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی غربی به فارسی

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی غربی به فارسی

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی غربی به فارسی

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی غربی به فارسی

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی غربی به فارسی

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی غربی به فارسی

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی غربی به فارسی

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی غربی به فارسی

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی غربی به فارسی

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی غربی به فارسی

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی غربی به فارسی

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی غربی به فارسی

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی غربی به فارسی

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی غربی به فارسی

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی غربی به فارسی

هزینه ترجمه رسمی فارسی به عربی و ترجمه رسمی غربی به فارسی