اصطلاح “به باباش رفته” به عربی

دارالترجمه رسمی عربی آدونیس
دارالترجمه رسمی عربی در خیابان بهشتی
فوریه 14, 2021
عکس به باباش رفته

از جمله نکات مهم در ترجمه عربی به ویژه ترجمه شفاهی عربی یا ترجمه همزمان عربی، آشنایی مترجم عربی با اصطلاحات و تعابیر در زبان عربی و زبان فارسی است.

یکی از اصلاحات و تعابیری که ما در زبان فارسی به کار می بریم اصطلاح “به باباش رفته” است. معادل این اصطلاح به عربی، این جمله می شود: “هذا الشبل من ذاك الأسد” (یعنی این، پسر همان شیر است).

معنی تحت اللفظی “الشبل”: بچه شیر